Najczęściej kupowane

Informacje

Producenci

Promocje

Dostawcy


REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
www.poduszkiortopedyczne.com.pl z dn. 30.09.2016

Sklep internetowy działający pod adresem www.poduszkiortopedyczne.com.pl prowadzony jest przez Waldemar Cieślak Valde Produkty Medyczne, ul. Gwiaździsta 77a/1 w Warszawie 01-651

NIP:118-002-64-72, posiadająca biuro handlowe przy ul. Marii Kazimiery 20 lok.9 w Warszawie.


§1 DEFINICJE

 • Klient – pełnoletnia osoba fizyczna lub firma, składająca Zamówienia i dokonująca zakupu Towarów;
 • Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem www.poduszkiortopedyczne.com.pl, za pośrednictwem którego Klient składa Zamówienia i dokonuje zakupu Towarów;
 • Valde Produkty Medyczne – podmiot będący właścicielem i prowadzący Sklep;
 • Towar – produkty prezentowane w Sklepie;
 • Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i ilość Towaru;
 • Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Valde Produkty Medyczne a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
 • Czas realizacji Zamówienia – okres jaki upływa od momentu otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia Zamówienia (w przypadku płatności gotówką przy odbiorze/dostawie Towaru), od momentu wpłynięcia należności na rachunek bankowy Waldemar Cieślak Valde Produkty Medyczne (w przypadku przedpłaty przelewem) lub od momentu poprawnego zakończenia płatności w elektronicznym systemie płatności (w przypadku skorzystania z systemu PayU) do momentu wysyłki Towaru do Klienta.


§2 INFORMACJE PODSTAWOWE

 • Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady składania Zamówień w Sklepie Internetowym oraz zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.
 • Wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze Sklepu to:
 • przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 6.0 lub nowszej z włączoną obsługą języka javascript lub
 • przeglądarka internetowa Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub nowszej z włączoną obsługą języka javascript;
 • minimalna rozdzielczość ekranu to 1024 x 768 pikseli.
 • Klientowi zakazuje się dostarczania treści niezgodnych z prawem oraz korzystania ze Sklepu w sposób zakłócający jego funkcjonowanie i uciążliwy dla innych Klientów.
 • Wszystkie produkty prezentowane w Sklepie są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, dopuszczone do obrotu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 • Wszelkie nazwy i znaki handlowe umieszczone na stronach internetowych Sklepu są znakami zastrzeżonymi dla ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celu identyfikacji.
 • Informacje o Towarach prezentowane w Sklepie nie stanowią oferty, lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 • Do każdego zakupu w naszym sklepie wystawiany jest paragon lub faktura VAT w zależności od wyboru klienta.


§3 SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ I PROCEDURA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY

 • Zamówienia w Sklepie można dokonać w następujący sposób:
 • na stronie internetowej www.poduszkiortopedyczne.com.pl : wypełniając formularz Zamówienia;
 • pocztą elektroniczną: wysyłając na adres haniac@valde.pl Zamówienie, zawierające dane wystarczające do jego realizacji tj. dane do faktury, adres dostawy oraz określenie sposobu płatności i wysyłki;
 • telefonicznie: składając Zamówienie pod numerem 22 833 48 53;
 • faksem: wysyłając pod numer 22 833 48 53 Zamówienie, zawierające dane wystarczające do jego realizacji tj. dane do faktury, adres dostawy oraz określenie sposobu płatności i wysyłki.
 • Aby dokonać zakupu Towarów w Sklepie Internetowym Klient może:

2.1 dokonać rejestracji w ramach serwisu internetowego Sklepu

 • Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego.
 • Do prawidłowego zakończenia procedury rejestracji niezbędna jest akceptacja Regulaminu Sklepu w jej trakcie.
 • Klient zarejestrowany i zalogowany na stronie internetowej Sklepu ma możliwość wglądu w historię Zamówień, status realizacji bieżących Zamówień oraz nie ma konieczności wprowadzania swoich danych osobowych podczas dokonywania kolejnych Zamówień.

2.2 złożyć Zamówienie bez rejestracji

 • W trakcie procedury Zamawiania Klient zobowiązany jest do podania danych koniecznych do zrealizowania Zamówienia, w szczególności imienia, nazwiska, adresu, adresu dostawy.
 • Do zakończenia procedury Zamówienia niezbędna jest akceptacja Regulaminu Sklepu.
 • W celu złożenia Zamówienia na stronie internetowej Sklepu, należy dokonać wyboru Towarów podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty i informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu.
 • Wybór zamawianych Towarów przez Klienta dokonywany jest przez ich dodanie do Koszyka.
 • W trakcie procedury Zamawiania Klient wybiera odpowiednią formę przesyłki i płatności.
 • W trakcie składania Zamówienia Klient może założyć konto w serwisie internetowym Sklepu (zarejestrować się).
 • Procedura składania Zamówienia kończy się w chwili naciśnięcia przycisku „Zamawiam i płacę”.
 • W trakcie składania Zamówienia (do chwili naciśnięcia przycisku „Zamawiam i płacę”) Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz zmian w zakresie wyboru Towarów.
 • Wysłanie Zamówienia przez Klienta stanowi oświadczenie woli zawarcia Umowy sprzedaży z Waldemar Cieślak Valde Produkty Medyczne.
 • Po dokonaniu Zamówienia Klient otrzymuje wiadomość e-mail potwierdzającą przyjęcie Zamówienia.
 • Do zawarcia Umowy sprzedaży dochodzi w momencie otrzymania przez Klienta wiadomości potwierdzającej przyjęcie Zamówienia, o której mowa w §3 pkt. 10.
 • Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie i potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży następuje poprzez przesłanie Klientowi na adres poczty elektronicznej potwierdzenia Zamówienia.


§4 REALIZACJA ZAMÓWIEŃ I DOSTAWA TOWARÓW

 • Czas realizacji Zamówienia wynosi od 24h do 21 dni roboczych od momentu:
 • otrzymania przez Klienta wiadomości potwierdzającej przyjęcie Zamówienia (w przypadku płatności gotówką przy odbiorze Towaru, za pobraniem);
 • wpłynięcia należności na rachunek bankowy Waldemar Cieślak Valde Produkty Medyczne (w przypadku przedpłaty);
 • poprawnego zakończenia płatności w elektronicznym systemie płatności PayU lub innym dostępnym;
 • w zależności od wyświetlającej się "dostępności towaru".
 • W przypadku braku możliwości realizacji Zamówienia klient zostanie o tym poinformowany mailem lub telefonicznie oraz zostanie Klientowi zaproponowany nowy termin realizacji Zamówienia lub możliwość odstąpienia od Umowy sprzedaży.
 • Dostawa Towarów jest możliwa na terenie Unii Europejskiej (kraje poza Polską są naliczane inną stawką kurierską).
 • Dostawa Towarów do Klienta odbywa się za pośrednictwem firm kurierskich.
 • Koszty dostawy zostają wskazane Klientowi w trakcie składania Zamówienia.
 • Odbierając przesyłkę Klient, będący konsumentem w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu Cywilnego, ma prawo do sprawdzenia czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu mechanicznemu i czy jest kompletne. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub niekompletności przesyłki, można sporządzić Protokół Szkody w obecności pracownika firmy kurierskiej. Protokół powinien wówczas być przygotowany w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, podpisanych przez Klienta oraz pracownika firmy kurierskiej. Sporządzony przy odbiorze przesyłki Protokół Szkody ułatwia procedurę reklamacji.
 • Odbierając przesyłkę Klient, niebędący konsumentem w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu Cywilnego, zobowiązany jest do sprawdzenia czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu mechanicznemu i czy jest kompletne. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub niekompletności przesyłki, obligatoryjne jest sporządzenie Protokołu Szkody, spełniającego warunki opisane w §4 pkt. 6. Sporządzony przy odbiorze przesyłki Protokół Szkody jest podstawą postępowania reklamacyjnego.
 • Klient może odebrać osobiście zakupiony Towar w siedzibie Valde mieszczącej się przy ul. Marii Kazimiery 20 lok.9 w Warszawie (od poniedziałku do piątku, w godzinach 9:00 - 17:00), nie ponosząc żadnych kosztów dostawy.


§5 CENY TOWARÓW I METODY PŁATNOŚCI

 • Wszystkie ceny Towarów zostały wyrażone w złotych polskich w kwotach netto i brutto (zawierających podatek VAT).
 • Informacja o cenie Towaru ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail potwierdzającej przyjęcie Zamówienia do momentu zakończenia realizacji Zamówienia.
 • Klient może dokonać płatności za zakupione Towary w następujący sposób:
 • gotówką przy odbiorze Towaru – płatne przy odbiorze osobistym w siedzibie Valde,
 • płatność przy odbiorze "pobranie" pracownikowi firmy kurierskiej; dotyczy tylko Zamówień do kwoty 4000 złotych brutto;
 • przelewem na rachunek bankowy Waldemar Cieślak Valde Produkty Medyczne;
 • korzystając z elektronicznego systemu płatności.


§6 UPRAWNIENIA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY PRZEZ KLIENTA

 • Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu Cywilnego, przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży bez podania przyczyn w terminie 14 dni od momentu dostarczenia Towaru do Klienta lub wskazanej przez Niego osoby trzeciej w przypadku kiedy Produkt zakupiony nie jest wyrobem medycznym.
 • Warunkiem odstąpienia od Umowy sprzedaży jest wysłanie do Sklepu (poduszkiortopedyczne.com.pl ul. Marii Kazimiery 20 lok.9 Warszawa 01-641, fax (22) 833-48-53, email haniac@valde.pl) pisemnego Oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przed upływem terminu określonego w §6 pkt. 1.
 • Klienci mogą odstąpić od Umowy sprzedaży korzystając z formularza udostępnionego przez Waldemar Cieślak Valde Produkty Medyczne.
 • Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi w przypadku Umów, których przedmiotem są:
 • Towary dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • Towary wyprodukowane według specyfikacji Klienta lub służące zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 • W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Klient zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu zakupionego Towaru (do 14 dni od złożenia Oświadczenia, o którym mowa w §6 pkt. 2). Dołączenie do zwracanego Towaru kompletu dokumentów ułatwi i przyspieszy procedurę odstąpienia od Umowy.
 • Koszt opakowania i odesłania Towaru na adres Sklepu ponosi Klient.
 • Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwracanego Towaru, jeżeli jest ono wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.
 • W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Waldemar Cieślak Valde Produkty Medyczne, dokona zwrotu wpłaconej przez Klienta należności niezwłocznie, w terminie do 14 dni od otrzymania od Klienta Oświadczenia, o którym mowa w §6 pkt. 2 Waldemar Cieślak Valde Produkty Medyczne może wstrzymać się ze zwrotem należności do chwili otrzymania zwracanego Towaru lub dowodu jego odesłania (w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej).
 • Jeżeli Klient w trakcie składania Zamówienia wybrał inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia Towarów, Waldemar Cieślak Valde Produkty Medyczne nie zwraca Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów dostawy.
 • Zwrot należności przez Waldemar Cieślak Valde Produkty Medyczne nastąpi przy użyciu takiej samej metody płatności z jakiej korzystał Klient, chyba że zgodzi się on na inny sposób zwrotu.


§7 REKLAMACJE DOTYCZĄCE TOWARÓW

 • Waldemar Cieślak Valde Produkty Medyczne jako sprzedawca odpowiada wobec Klientów za wady fizyczne lub prawne sprzedanych Towarów w ramach rękojmi za wady, na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.
 • Reklamacje należy składać w formie pisemnej (na adres Sklepu lub poczty elektronicznej Sklepu).
 • Waldemar Cieślak Valde Produkty zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni od jej złożenia.


§8 GWARANCJA JAKOŚCI

 • Waldemar Cieślak Valde Produkty Medyczne jest producentem większości Towarów prezentowanych w Sklepie udziela na nie własnej gwarancji. Na Produkty nie będące produkcją marki Valde, firma Waldemar Cieślak Valde Produkty Medyczne nie udziela gwarancji.
 • Warunki gwarancji udzielanej przez producentów Towarów prezentowanych w Sklepie określone są w kartach gwarancyjnych oraz w opisach poszczególnych Towarów.


§9 REKLAMACJE W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 • Waldemar Cieślak Valde Produkty Medyczne podejmuje działania w celu zapewnienia poprawnego działania Sklepu i zobowiązuje się usunąć wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów tak szybko jak jest to tylko możliwe.
 • Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Waldemar Cieślak Valde Produkty Medyczne w formie pisemnej (na adres Sklepu lub poczty elektronicznej Sklepu) o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu.
 • Waldemar Cieślak Valde Produkty Medyczne zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni od jej złożenia.


§11 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 • Złożenie Zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Klienta na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych przez Sklep w celu realizacji Zamówienia, a co za tym idzie mogą być one w tym celu przekazane innym podmiotom, takim jak firmy kurierskie, operatorzy płatności, serwisy aukcyjne.
 • Klient ma prawo do dostępu, uzupełnienia, uaktualnienia lub sprostowania oraz żądania zaprzestania przetwarzania lub wykorzystywania, a także usunięcia swoich danych osobowych przez Sklep.
 • Podczas procedury Zamówienia Klient może wyrazić zgodę na przesyłanie informacji handlowych przez Sklep. Zgoda ta może zostać wycofana przez Klienta w każdej chwili.
 • Sklep dokłada wszelkich możliwych starań, aby zapewnić ochronę udzielanym przez Klienta informacjom i danym osobowym, przekazanym podczas korzystania ze Sklepu i dokonywania Zamówień.
 • Szczegółowe zasady ochrony danych osobowych przez Sklep znajdują się w Polityce Prywatności.


§12 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Rozstrzyganie sporów pomiędzy Waldemar Cieślak Valde Produkty Medyczne a Klientem będącym konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu miejscowo zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
 • W razie zaistnienia sporu pomiędzy Waldemar Cieślak Valde Produkty Medyczne a Klientem będącym konsumentem w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu Cywilnego, Klient może skorzystać również z pozasądowych, polubownych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń (m. in. mediacji przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej, stałych polubownych sądów konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej lub z możliwości wszczęcia postępowania za pośrednictwem unijnej platformy ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/).
 • Sądem właściwym do rozstrzygania sporów pomiędzy Waldemar Cieślak Valde Produkty Medyczne a Klientem niebędącym konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, jest sąd właściwy ze względu na siedzibę Waldemar Cieślak Valde Produkty Medyczne.
 • W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy o prawach konsumenta i inne właściwe przepisy prawa polskiego.